Latest News

Smart & Green Business Camp 2019 January 18, 2019

Smart & Green Business Camp 2019

January 18, 2019
  Bulgarian Facility Management Association (BGFMA) in collaboration with Enterprise Magazine have the pleasure to invite you to the First International Conference “Smart & Green Business Camp”, on 6th and 7th of June, in Sofia, Bulgaria. Our aim is to bring together FM professionals…
January 18, 2019
Happy Holidays from BGFMA December 19, 2018

Happy Holidays from BGFMA

December 19, 2018 December 19, 2018
EFMC’2019 Dublin December 17, 2018

EFMC’2019 Dublin

December 17, 2018
EUROFM informs about the forthcoming EFMC’2019 Dublin. Preliminary information can be viewed here. BGFMA has been invited to provide materials for: RESEARCH PAPERS Information about the opportunities can be seen here, and the rules here. PRESENTATIONS. Information here.   Registration…
December 17, 2018
Иновации в сградната автоматизация в рамките на Smart Cities и EE & ВЕ 2019 December 14, 2018

Иновации в сградната автоматизация в рамките на Smart Cities и EE & ВЕ 2019

December 14, 2018
За поредна година БГФМА ще бъде партньор на изложение и конференция Smart Cities и EE & ВE (16-18 април, 2019, София), с акцент върху нови решения за интелигентни градове (сгради, транспорт и градска среда), за производство и спестяване на енергия. То ще…
December 14, 2018
Иван Велков бе избран за член на УС на БСК December 5, 2018

Иван Велков бе избран за член на УС на БСК

December 5, 2018
Иван Велков бе избран за член на новия УС на Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК), на XV отчетно-изборно Общо събрание на Камарата, провеждащо се днес в София. Очаквайте още подробности от отчетно-изборното събрание на водещата работодателска…
December 5, 2018