Актуално

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация с нов сайт

18 май 2009
Днес, 18 май 2009 година, стартира новият сайт на Българска фасилити мениджмънт асоциация – www.bgfma.bg На него можете да откриете полезна информация за асоциацията и нейните членове. Можете да се информирате за начините, по които можете да станете членове на…
18 май 2009