Актуално

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация с нов член

3 юни 2009
На 20.05.2009 година УС на БГФМА прие в редиците си нов член – това е компанията ПИКС ООД – фирма с традиции в проектирането, доставката, дистрибуцията, инсталацията и поддръжката на климатични системи.
3 юни 2009

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация с нов сайт

18 май 2009
Днес, 18 май 2009 година, стартира новият сайт на Българска фасилити мениджмънт асоциация – www.bgfma.bg На него можете да откриете полезна информация за асоциацията и нейните членове. Можете да се информирате за начините, по които можете да станете членове на…
18 май 2009