Фасилити мениджмънт груп

Фасилити мениджмънт груп

Фасилити Мениджмънт Груп предлага оптимални решения относно цялостното управление на жилищни и административни сгради.

Компанията осигурява контрол и поддръжка на всички технически съоръжения и инсталации, организира и координира всички дейности и хора, ангажирани с грижата за отличния външен вид и безупречното функциониране на недвижимия имот.