Омека мениджмънт

Омека мениджмънт

Омека Мениджмънт ООД е създадена през 2008 г. със 100 % българско участие, и е една от първите компании на пазара за пропърти и фасилити мениджмънт услуги в България. Омека Мениджмънт предлага широк спектър от услуги, свързани с поддръжката на недвижими имоти: административно управление, почистване, техническа поддръжка, поддръжка на зелени площи и снегопочистване, професионален домоуправител, касиер, охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа, и др. Компанията притежава разнообразен портфолио от имоти включващ административни, жилищни сгради, комплекси от затворен тип, посолства и техните резиденции, ТВ компании. Мисията на Омека Мениджмънт ООД е непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги чрез лоялност, точност и креативност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството от 2010 година и сертификат по OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при спазване на нормативните изисквания.