Никола Брайков

Никола Брайков е завършил УАСГ, специалност “Хидротехническо строителство” и Софийски Университет, специалност “ИУЕИКУ”.

Заемал е позиции като Младши експерт легализация в строителството в “Телелинк”, Проектов Мениджър в “К енд К Инженеринг”, а по настоящем е Фасилити Мениджър в “Глориент Инвестмънт БГ”.