Лилия Божилова

Лилия Божилова

Лилия Божилова е проект мениджър и управляващ партньор в ЛЛВ Технолъджи ЕООД. Компанията е специализирана в разработка, внедраване и поддръжка на специализиран уеб софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт – PMSoft.