Евгения Диканска

Евгения Диканска е Генерален мениджър на Европропърти БГ – инвестиционна компания в областа на недвижимите имоти, обхващаща пълния жизнен цикъл на един проект. Европропърти БГ инвестира и развива големи проекти в жилищния, офисния и логистично-индустриалния пазар. Има натрупан опит над 15 години в сектора на недвижимите имоти и познава всички съпътстващи процеси – инвестиционен, проект мениджмънт, строителство, пропърти и фасилити мениджмънт.