Добромир Симидчиев

Добромир Симидчиев

Добромир Симидчиев е завършил УАСГ със специалност пречистване на питейни и отпадъчни води, проектиране на пречиствателни станции, управление на утайките. Магистър е и по бизнес администрация от Университета на Сиатъл, САЩ.

От края на 2007 до 2011 година е директор „Инженерни услуги и активи“ в концесионера „Софийска вода“.

Заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството в две правителства

По настоящем е Изпълнителен директор на “Хидролиа” АД.