Диана Тодорова

Диана Тодорова

Обща информация и образование: Родена съм на 03.04.1975 в Стара Загора, имам завършено средно образование в ГПЧЕ “Ромен Ролан” – Стара Загора през 1994г., с първи език – немски и втори английски, 2000 г. завършена бакалавърска степен по счетоводство от ИУ-Варна и от 03.2015 стартирана магистърска програма “ФМ” към ТУ – Виена, която завършва през 2017г.

Професионален опит:

  • 2002 – до момента: Юрокапитал Финанс АД, Арселанд Финанс енд Акаунтинг ООД, Plan Vision GmbH-Munich (www.plan-vision.com) – управляващ партньор
  • 1998-2001- БГОЦ ( Българо – Германски Образователен Център ) Стара Загора