Деян Кавръков

Деян Кавръков FRICS, CIPS притежава над 20 годишен професионален опит в областта на асет, пропърти и фасилити мениджмънта, като управител на български и международни компании за имоти: АДИС, Екуест, Блухаус. Той е управляващ партньор в ТСМ и предоставя консултантски, коучинг и тренинг услуги в България и чужбина, както за частния, така и за публичния сектор. Деян Кавръков е Почетен член на Кралския институт на консултантите по имоти във Великобритания (FRICS); Сертифициран тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия; Сертифициран международен специалист по имоти, (CIPS), САЩ и член на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация, БГФМА.