ВИДАКО ФМ ЕООД

ВИДАКО ФМ ЕООД

Основна дейност на ВИДАКО ФМ ЕООД е консултация и управление на проекти, свързани с ефективното управление на сгради и енергийна ефективност.