Българска Асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации

Българска Асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации

Бъгларска асоциация на фирмите за хигиена и вентилационни и климатични инсталации е асоцииран член на БГФМА.