Българо-австрийска консултантска компания АД

Българо-австрийска консултантска компания АД

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ” АД предоставя консултантски услуги в области като енергийна ефективност и жилищна политика разработване и управление на европейски проекти, стратегическо планиране и техническа помощ. Фирмата е сертифицирана по ISO 2015 за изпълнение на тези услуги.