Състояли се събития

Изнесено заседание на УС на БГФМА

Изнесено заседание на УС на БГФМА

28 октомври 2017

На 27 октомври УС на БГФМА проведе изнесено заседание в к.к. Боровец. На заседанието присъстваха и редови членове на асоциацията. Бяха разгледани няколко основни теми: – Провеждане на предстоящи обучения по международни и европейски стандарти във ФМ; – Подготовката на…

Фасилити мениджърите като бизнес партньори

Фасилити мениджърите като бизнес партньори

25 октомври 2017

Бъдещето на фасилити мениджмънта минава през все по-голямо използване на нови технологии, интернет на нещата, свързаност и задоволяване на персоналните предпочитания на ползвателите на сградния фонд. Това бе лайтмотива на завършилата 12та международна конференция „Фасилити мениджмънт, реализация в България“, организирана…

Първа Национална конференция за индустриални имоти- БГСКЛАД 2017

Първа Национална конференция за индустриални имоти- БГСКЛАД 2017

23 октомври 2017

На 18 октомври в гр. Пловдив се проведе Първата Национална конференция за индустриални имоти- БГСКЛАД 2017г.  Българската фасилити мениджмънт асоциация беше стратегически партньор на събитието, а Иван Велков взе участие като модератор в първия панел. Акценти в първата национална конференция…

Среща с медии

Среща с медии

3 октомври 2017

На специално организирана бизнес закуска, Управителният съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) обсъди с представители на медиите важни събития като предстоящите международна и европейска ФМ конференции, на които домакин е град София. Европейската фасилити мениджмънт конференция, която ще се…

Обучение по Международни и Европейски стандарти във фасилити мениджмънта ISO 41011-3 и EN 15221

28 септември 2017

На 27 септември БГФМА проведе за първи път в България обучение по новите Международни стандарти във фасилити мениджмънта ISO 41011-3 и Европейска норма EN 15221. Лектори бяха Деян Кавръков, FRICS и Валери Левиев, CIPS. Целта на професионалното обучение е то…

Заключителна международна конференция по проекта “WIFI Академия за фасилити мениджмънт”

25 май 2017

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация съвместно с WIFI България организират информационно събитие за представяне на резултатите от проведеното пилотно онлайн обучение в единствената в България и Европа онлайн платформа за дистанционно и самостоятелно обучение в сферата на Фасилити мениджмънта, както и…