Състояли се

Обучение по стандарт EN 15221

11-та международна конференция “Фасилити мениджмънт: Реализация в България”