Oбучения по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“

14 април 2016

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация организира за първи път в България обучения по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221

Дата на първото обучение: 8 юни 2016г., от 13:30ч. до 16:30ч.

Място: гр. София, Интерпред СТЦ АД, зала Ню Йорк, етаж 3, блок Б.

и

В деня на Facility Management Innovation Forum, 14 юни 2016г., от 9:30ч. до 12:30ч.

Място: гр. ПловдивХотел Новотел

 

Цел:

В унисон с мисията на БГФМА – да насърчава утвърждаването и прилагането на високи професионални и етични стандарти, част от усилията ни е насочена към стандартизация на услугата фасилити мениджмънт. Убедени сме, че организирането на професионално обучение по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“ ще доведе до уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мендижмънт специалисти в страната.


Целева група:

Обучението е предназначено за:

– Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
– Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
– Собственици и/или управители на сграден фонд;
– Служители в производствени предприятия;
– Служители на компании от реалния бизнес;
– Специалисти от държавния и частен сектор;
– Всички, заинтересовани от европейските норми във фасилити мениджмънта.


Съдържание:

Програмата на обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221” обхваща:

EN 15221 1         Термини и дефиниции

EN 15221 2         Споразумения

EN 15221 3         Управление на качеството

EN 15221 4         Таксономия/Класификация

EN 15221 5         Процеси

EN 15221 6         Управление на пространството

EN 15221 7         Бенчмаркинг


Лектори:

Професионалното обучение ще се проведе от нашите доказани лектори, с богат академичен и професионален опит:

Деян Кавръков, FRICS Професионален профил

Арх. Валери Левиев, CIPS Професионален профил


Такса за участие:

99лв. на човек.

За членове на БГФМА- 25% отстъпка от цената.

Всички посочени цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.


Срок за записване:
 За обучение в гр. София- 2.06.2016г.; За обучение в гр. Пловдив- 8.06.2016г.

 

РЕГИСТРАЦИЯ