И България отбеляза Световния ден на фасилити мениджмънта

14 юли 2016

WORLD FM DAY

 

На 13 юли 2016 г. БГФМА отбеляза Световния ден на Фасилити Мениджмънта. Домакин на събитието бе голяма част от управителния съвет на Асоциацията, сред които: Горан Миланов, Председател на УС на БГФМА и заместник-председател на EuroFM, Тошо Киров, заместник-председател на БГФМA, Иван Велков, заместник-председател на Столичния Общински съвет и член на УС на БГФМА, Деян Кавръков, FRICS и член на УС на БГФМА, арх. Валери Левиев, CIPS, член на УС на БГФМА и член на КС на НСНИ.

Горан Миланов, председател на УС на БГФМА и заместник-председател на EuroFM, представи резултатите от последното изследване на Техническия университет Виена, според което фасилити услугите за всички сгради е четвъртата по големина индустрия в Европейския съюз. „Днес можем да се поздравим както с нашия професионален празник – Световния ден на Фасилити Мениджмънта, така и с факта, че българският пазар е съизмерим с европейския по отношение на предлаганите фасилити мениджмънт услуги”, добави г-н Миланов.

Събитието бе и повод да се обсъдят важни теми, сред които мястото на България на глобалната карта в тази динамично растяща индустрия, развитието на нашите градове, както и шансовете на София да се състезава за приза „Зелена столица” на Европа. Иван Велков, заместник-председател на Столичния Общински съвет и член на УС на БГФМА, подчерта необходимостта от единомислие и взаимодействие между местните власти, частния и обществен интерес и синхрона с професионалните организации като ключови за подобряване на градската среда и качеството на живот както в столицата, така и в цялата страна. „Важно е най-вече самото активно участие в процеса на всички нива и във всички посоки. Тогава резултатите от инвестираните услилия ще са факт много скоро, далеч преди да почнем да печелим международни награди“, отбеляза също Г-н Велков.

Деян Кавръков, FRICS и член на УС на БГФМА, разказа за напредъка в съвместната работа на БГФМА с Българския институт за стандартизация (БИС) по легализацията и въвеждането на европейските стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221. Акцент в презентацията му бяха и обученията по тези стандарти, които БГФМА организира за първи път в България и които се радват на голям интерес.

 

IMG_4593 IMG_4681 IMG_4670