УС на БГФМА проучва удовлетвореността на членовете си

13 март 2021

БГФМА кани членовете си да вземат участие в кратка анкета, свързана с дейността на Асоциацията за мандата на Управителен съвет 2019г.-2021г. Участието в анкетата има за цел да проучи нуждите на членуващите организации и физически лица, както и тяхното отношение към дейността, мисията и целите на  БГФМА. Отговорите на въпросите ще бъдат оповестени на Общото събрание на 30 март 2021г. Те ще помогнат на БГФМА да развива по-успешна дейност и да бъде във все по-значителна полза на членовете си.

Участието в анкетата е анонимно, напълно доброволно и всички отговори са конфиденциални.

Моля, отворете следния линк, за да достигнете до електронната страница на анкетата (или копирайте линка във Вашия интернет браузър): https://www.surveymonkey.com/r/HGC237M

В случай че имате коментари или въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: dilieva@bgfma.bg  или на тел: 0899 947 041.