Семейството на БГФМА нарастна с още двама нови члена

15 март 2010

На последното заседание на УС на БГФМА бяха приети двама нови члена в асоциацията:

1. г-жа Мануела Иванова, фасилити мениджър на Виваком

2. г-н Тошо Киров, управител Симачек България

Нека пожелаем на новите членове ползотворна работа в асоциацията.