Първо заседание на УС на БГФМА за 2020г.

14 януари 2020

Първото редовно заседание на УС на БГФМА за 2020 година ще се проведе на 22 януари, сряда, от 16ч., на адрес: Club 360, София, бул. „Дондуков“ 57-Е (вход от бул.“В.Левски“ 97).

 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

-Нови членове

-Общо събрание на БГФМА. Определяне на дневен ред, дата и място за ОС на БГФМА през 2020г.

-Административни въпроси. Отчет 2019. Бюджет 2020

-Участие на БГФМА в работни групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ. Организация на събитие – дискусия по наболели теми

-Разни

 

Присъствие може да потвърдите до 21.01.2020г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg