ОС на БГФМА избра нов управителен съвет

20 февруари 2015

На проведеното вчера, 19.2.2015 г. заседание на ОС на Българска фасилити мениджмънт асоциация, бе избран нов управителен съвет на асоциацията. 

Членовете на новия Управителен съвет са:

1. Горан Миланов – председател на УС на БГФМА

2. Никола Игнатов – зам. председател на УС на БГФМА 

3. Тошо Киров – зам. председател на УС на БГФМА

4. Лора Влахова – член на УС на БГФМА 

5. Кирил Илиев – член на УС на БГФМА

6. Деян Кавръков – член на УС на БГФМА

7. Валери Левиев – член на УС на БГФМА

8. Огнян Стоев – член на УС на БГФМА 

9. Иван Велков – член на УС на БГФМА

Общото събрание на БГФМА гласува новия план за действие за 2015, както и бюджета за годината.