НСИ: Нивото на строителството през октомври запазва нивата си от септември

10 декември 2009

Произведената строителна продукция през октомври 2009 г. запазва нивото си от предходния месец, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 

При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 2,3%. Сградното строителство намалява с 1,3% и поради значителния си относителен дял (63,8%) в общото строително производство оказва съществено влияние върху общия индекс на строителната продукция.

През октомври 2009 г. общата строителна продукция намалява с 25,7% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 30,6%, докато при гражданското строителство има намаление с 15,3% спрямо октомври 2008 г., което е показателно, че строителните предприемачи насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата, коментират от института.

Източник: http://imoti.investor.bg/?cat=122&id=91096