ГФО БГФМА 2013

3 март 2014

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Българска фасилити мениджмънт асоциация публикува своя отчет за 2013 година.