Годишно Общо събрание на Коалиция “Достоен дом”

18 февруари 2017

Започна работата по новата Национална жилищна стратегия. Програма „Първи дом“ за млади семейства предвижда новата Национална жилищна стратегия. Тя ще бъде изготвена по поръчка на Министерството на Регионалното развитие и благоустройството и има за цел улесни достъпа до жилище в днешната икономическа реалност. Това бе оповестено от Г-жа Гергана Благиева, директор “Жилищна политика” в МРРБ, на проведеното Годишно Общо Събрание на Коалиция “Достоен дом”, в което взе участие и БГФМА