БГФМА стана част от коалиция Достоен дом

11 февруари 2015

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) наскоро се присъедини към коалиция Достоен дом

Тя представлява неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. В нея членуват 26 оргaнизации – представители на държавни и местни структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации.

Сред основни акценти в дейността на коалицията са различните аспекти на подобряване жилищните условия в България, които се изразяват в инициативи, свързани с енергийна ефективност, политиката за саниране на жилищните сгради,   в които БГФМА с радост ще се включи активно.