Семинар “Ролята на работодателите при прилагането на ECVET”

29 ноември 2016

На 29 ноември 2016 се проведе работен семинар на тема “Ролята на работодателите при прилагането на ECVET”.  На събитието бяха представени накратко принципите на Европейската кредитна система за ПОО и работата на Националната група от ECVET експерти в България, както и практически ползи и добри практики  от прилагането на системата от работодатели и професионални гимназии.

Работният семинар се организира от БСК съвместно с Център за Развитие на Човешките Ресурси и НАПОО.

БГФМА взе участие в семинара с презентация на Тошо Киров за фасилити мениджмънта като професия и за участието на БГФМА в проектите WIFI Academy for Facility Management и DEFMA (Digitral and Environmental Skills for Facilities Management). Тошо Киров представи целите на двата проекта и предвидените резултати.

TK2TK1