Управителен съвет

След последните промени, направени на Общото събрание на БГФМА, което се състоя на 12.03.2019 година, Управителният съвет на Българска фасилити мениджмънт асоциация се състои от 9 члена, избрани за мандат 2019г-2020г.:

  1. Иван Велков – Председател на УС
  2. Арх. Валери Левиев – Заместник-председател на УС
  3. Анна Дунева – член на УС
  4. Бисера Пейчева – член на УС, представител на “Планекс Инвест” ООД
  5. Божидар Захариев – член на УС
  6. Димитър Георгиев – член на УС, представител на “Фърст Фасилити България” ЕООД
  7. Драгомир Стефанов – член на УС
  8. Йордан Станков – член на УС
  9. Цвета Наньова – член на УС, представител на “Българо-австрийска консултантска компания” АД

Изпълнителен директор на БГФМА, с мандата на Управителния съвет, е Деница Илиева.