Контакти

 • Иван Велков
  Председател на УС на БГФМА
  E: ivelkov@bgfma.bg; i.velkov@icloud.com
 • Деян Кавръков
  Заместник - председател на УС на БГФМА
  E: deyan.kavrakov@tcapital.bg
 • Никола Игнатов
  Заместник- председател на УС на БГФМА
  E: nignatoff@yahoo.ca; nignatoff@wtcsofia.bg
 • Деница Илиева
  Изпълнителен директор
  Т: +359 899947041
  E: dilieva@bgfma.bg
 • Адрес
  София, бул. Драган Цанков 36А, Интерпред СТЦ София, ет. 3, офис 327