Членове

БГФМА представлява някои от водещите компании, които предоставят цялостни ФМ услуги – технически, инфраструктурни и търговски. Сред членовете ни са и такива компании, които предоставят услуги по управление на недвижими имоти, както и доставчиците на отделните услуги като почистване, ИТ, поддръжка и др. В това число влизат и фирми с големи имотни портфейли, които прилагат фасилити мениджмънт, като банки, застрахователни компании, големи аутсорсинг компании и други. Физически лица, като административни директори, пропърти и асет мениджъри, също са част от сдружението.

В БГФМА членуват водещи компании, организации и физически лица.

Стани член
 • Аксион Груп тотал фасилити мениджмънт

  Уеб сайт: www.axion.bg
  Аксион Груп тотал фасилити мениджмънт

  Основният експертен опит, знания и квалификации на Аксион Груп тотал фасилити мениджмънт ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес.

  Компанията има за цел да осигури пълно обслужване на клиентите си.

  Покажи повечеСкрий
 • АКТИКУМ ООД

  Уеб сайт: http://www.acticum.bg
  АКТИКУМ ООД

  АКТИКУМ ООД е българският филиал на „МЕКДАН МЕНИДЖМЪНТ ЕНД МЕЙНТЪНЪНС” ООД – www.mekdan.com, която към днешна дата управлява над 2 000 000 m² офисни, търговси и жилищни имоти на територията на България, Европа и Израел, и на „ЕНТЕК БГ” ЕООД – www.ntech.bg, водеща брокерска и консултантска компания, с богат опит в продажбата на широка гама недвижими имоти в България. Компанията е специализирана в консултиране, управление и поддръжка на офисни сгради и бизнес паркове, молове, търговски центрове, търговски паркове и логистични центрове. Дружеството има дългогодишен опит на българския и международния пазар в осигуряването на услуги по фасилити мениджмънт, които по обхват, сложност и качество покриват изискванията за сгради Клас А, съгласно стандартите на Европейския съюз. АКТИКУМ ООД изготвя ключови решения винаги на най-добри цени. Неговият екип от експерти е на разположение на своите клиенти с най-подходящите съвети 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата.

  Покажи повечеСкрий
 • Александър Марков

  Покажи повечеСкрий
 • Ангелина Славкова

  Работи в областта на недвижимите имоти от 2003 година.

  През 2005 год. започва работа към администрацията на ИНТЕРПРЕД СТЦ София,

  В последните 10 години се развива професионално в областта на събитийния мениджмънт, договорирането и споразумения за отдаване под наем назали за обучения,изложбени пространства, временни офис площи. Продажба и договориране на аутсорсинг услуги.

   

  Обхватът на работата й включва Фасилити мениджмънт на оперативно ниво в двете основни направления „Пространство и инфраструктура“ и „Хора и организации“.

  Професионален опит, като консултант в частни и публични проекти свързани суправлението на човешките ресурси, инвестиционно планиране и фасилити мениджмънт.

  Участва в мероприятия със социална ангажираност, които подкрепят развитието на обществото по теми за образованието и кариерно развитие, екология, изкуство.

   

  Професионално образование:

  Магистърска програма по „Управление на сгради и съоръжения – Фасилити мениджмънт“ в СУ „Св Климент Охридски“, 2009-2011.

  Бакалавър по „Икономика на транспорта“ – УНСС

   

  Покажи повечеСкрий
 • Анна Дунева

  Анна Дунева е завършила University of Portsmouth, специалност Международни Финанси и Търговия през 2006 година и след City University of Seattle, MBA in Finanicial Management

  Професионалната й кариера започва като Финансов Мениджър във фирма „Кол и Партнер София“ ЕООД, която е официално представителство на автсрийската Kohl& Partner с основен предмет на дейност консултации и проекти в сферата на туризма и хотелиерството. През 2010 става част от екипа на Аксон Груп, специализирана компания в дистрибуцията, маркетинга и логистиката на бързооборотни стоки, където е била Финансов анализатор. От 2011 се присъединява към екипа на УниКредит Булбанк АД, като от 2012 година поема позицията Мениджър Поддръжка и текущи ремонти.

  Покажи повечеСкрий
 • Аплеона Ейч Ес Джи ЕООД

  Уеб сайт: http://www.facilitymanagement.bilfinger.com/en/
  Покажи повечеСкрий
 • Асоциация на индустриалния капитал в България

  Уеб сайт: http://www.bica-bg.org
  Асоциация на индустриалния капитал в България

  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 80 браншови камари, над 10 000 индустриални предприятия, осигуряващи работа на близо 500000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 171 общини в страната.

  Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

  В международен план, Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).

  Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

  В средносрочен план Асоциация на индустриалния капитал в България ще продължи своята активна работа за подобряване на бизнес средата и формиране на социално-икономически климат, доближаващ се до най-добрите световни практики, за да се осигурят условия за ускорен икономически растеж на България.

  Покажи повечеСкрий
 • Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

  Уеб сайт: www.acbo.bg
  Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

  Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) е доброволна неправителствена организация, независима от политически партии и религии.

  Сдружението е учредено през 2013 г. В него членуват над 25 дружества, собственици на бизнес сгради с РЗП над 700 000 кв.м., находящи се в Република България. Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България е член на Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

  Целите на сдружението са: промотиране правата и интересите на членовете; информиране на членовете за развитието на пазара на бизнес площи, предстоящи законодателни промени и нормативни изисквания свързани с индустрията; организиране участие в инициативи по проучване и подкрепа на нови нормативни и практически решения в областта на бизнес имотите; организиране и участие в конференции, семинари, конкурси, експертни прояви в Република България и в чужбина.

  Покажи повечеСкрий
 • Балканстрой проджектс ЕАД

 • Балпекс ООД

  Уеб сайт: http://www.balpex.eu/
  Балпекс ООД

  Balkan Property ExhibitionBalPEx – е най-голямото изложение за недвижими имоти на Балканите. Всяка година в BalPEc участват над 130 изложители – строителни предприемачи, инвеститори и агенции за недвижими имоти, банки и кредитни посредници, доставчици на материали и услуги за индустрията. Крайните клиенти – купувачи на домове и ваканционни имоти, имат възможността за директен контакт с предлагане от страната и чужбина. За улеснение на потребителите се предлагат и различни финансови пакети и възможности за кредитиране от най-големите финансови институции в страната.

  www.balpex.eu

  Организаторите на BalPEx провеждат конференция за недвижими имоти – BalREc Balkan Real Estate Conference. Представители на големи предприемачи, строители, както и водещи консултанти обсъждат основните проблеми пред пазара на недвижими имоти в България и региона, като крайната цел е да очертаят основните тенденции на пазара на имоти и да изведат параметрите на успеха.

  www.balrec.eu

  В отговор на променения инвестиционен климат в България и света поради настъпилата финансова криза, BalREc организира две антикризисни конференции от началото на 2009. Участниците на конференцията BalREAct се обединиха около мнението, че ясните правила и прогнозируемата среда на работа биха помогнали на работата на бизнеса в условията на развиващата се икономическа криза. Оформи се програма от конкретни спешни мерки, изисквани от държавата за насърчаване на инвестициите.

  Покажи повечеСкрий
 • Бернщайн енд ко ООД

  Уеб сайт: www.bernstein-co.com
  Бернщайн енд ко ООД

  Бернщайн е водеща консултантска компания с международно присъствие. Екипът на Бернщайн притежава богат и дългогодишен опит в различни области и отрасли. Основните индустрии, в които оперира компанията са ИТ аутсорсинг, управление и поддръжка на сгради, строителство и инфраструктура, възобновяеми енергийни източници.

  Покажи повечеСкрий
 • Божидар Захариев

  Божидар Захариев притежава дългогодишен опит в областта на недвижимите имоти и фасилити мениджмънта, като професионалния му път в България минава през AG Capital, Тишман България и Райфайзен. Към момента е административен директор на Райфайзенбанк България. Възпитаник е на Ithaca College в щата Ню Йорк, САЩ, а скоро очаква да завърши EMBA програмата към University of Sheffield-City College.

  Покажи повечеСкрий
 • Българо-австрийска консултантска компания АД

  Уеб сайт: www.bacc-bg.org
  Българо-австрийска консултантска компания АД

  БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД предоставя консултантски услуги в области като енергийна ефективност и жилищна политика разработване и управление на европейски проекти, стратегическо планиране и техническа помощ. Фирмата е сертифицирана по ISO 2015 за изпълнение на тези услуги.

  Покажи повечеСкрий
 • Българска Асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации

  Уеб сайт: http://www.bvaha.com

  Бъгларска асоциация на фирмите за хигиена и вентилационни и климатични инсталации е асоцииран член на БГФМА.

  Покажи повечеСкрий
 • Българска асоциация Почистване

  Уеб сайт: www.bg-cleaning.eu

  Българска асоциация Почистване е основана на 10 септември 2007 година. Това е организация, обединяваща фирмите за професионално почистване, фирмите доставчици на професионална техника за почистване, уреди и препарати, и производители. Членове са български фирми, развиващи дейност в областта на почистващия сектор, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане; приемат и прилагат правилата и етичния кодекс. Вярваме във важността на този бизнес сектор, което предполага постигането на висок стандарт на хигиена и здраве и качество на живот. Ние работим заедно, за да предложим високо качество на предлаганите услуги, стоки и техника на нашите клиенти.

  Покажи повечеСкрий
 • Български Съвет за Устойчиво Развитие

  BGBC

   

  Българският Съвет за Устойчиво Развитие (BGBC) е организация с нестопанска цел и нашата мисия е да трансформираме застроената среда чрез промяна начините на проектиране, строителство и експлоатация на сградите. Като член на световна мрежа от организации, ние работим заедно, за да изградим съзнание в публичния сектор, капацитет чрез професионално образование, да ангажираме бизнеса с измерване на устойчивостта във веригата на производство и доставка на строителни продукти, както и да подпомагаме правителството при разработването на устойчиви политики.

  BGBC служи като централизирана платформа за споделяне на знания за изграждането и развитието на пазара в България. Организацията предлага експертиза в устойчиво строителство и градско планиране, работи за прилагане на международно признатите системи за сертифициране на сгради и градски райони, предлага професионални обучения за акредитирани консултанти и одитори на зелени сгради. Нашите членове представляват различни пазарни сектори, които работят заедно, за да създадем устойчива икономика, по-чиста околна среда и по-силна общност за бъдещите поколения.

  Покажи повечеСкрий
 • Веолия Енерджи Сълюшънс България

  Уеб сайт: www.veolia.com
  Веолия Енерджи Сълюшънс България

  „Веолия Енерджи Сълюшънс България“ ЕАДe глобален лидер в областта на експлоатация и поддръжка на технически съоръжения и фасилити мениджмънт на сгради. Фирмата предоставя на клиенти си адаптивни решения, базирани на доказан опит в разработването, изграждането, експлоатацията и поддръжката на чисти и ефективни енергийни системи и осигурява оптимизиране на техническите, икономическите и екологичните показатели на съоръжения в административни и офис сгради, търговски центрове (молове), болници, летища, хотели и жилищни комплекси, както и топлофикационни и охладителни мрежи и системи.

  Веолия осигурява отопление на 2.4 милиона домакинства, управлява 76.000 енергийни инсталации и повече от 450 отоплителни и охладителни мрежи по целия свят.

  Предлагани решения:

  • Експлоатация и фасилити мениджмънт на сгради и промишлени инсталации (ОВК, Електрически уредби, Контрол на достъпа, ВиК и др),
  • Договори за енергийни спестявания с гарантиран резултат
  • Енергиен мениджмънт и консултантски услуги
  • Предприятие, осигуряващо временна работа (с регистрация съгласно закона за насърчаване на заетостта).
  Покажи повечеСкрий
 • ВИДАКО ФМ ЕООД

  Уеб сайт: www.vidako.eu
  ВИДАКО ФМ ЕООД

  Основна дейност на ВИДАКО ФМ ЕООД е консултация и управление на проекти, свързани с ефективното управление на сгради и енергийна ефективност.

  Покажи повечеСкрий
 • Видин Христов

  През 2007 г. се дипломирах като бакалавър, специалност „Финанси“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград. От тогава работя в сферата на недвижимите имоти. Работил съм като консултант по продажби и наеми във Форос, в гр. Банско и Адрес в гр. София. От 2012 г. работя като фасилити мениджър във фирма Добрите съседи ООД. Управлявал съм сгради „Жаклин”, „Ред Епъл”, к-с „Монт Вю”, както и други по-малки жилищни сгради в гр. София.

  Покажи повечеСкрий
 • Виена Реал Естейт EOOD

  Уеб сайт: http://www.vre-bg.com/
  Покажи повечеСкрий
 • Гео фасилитис ЕООД

  Уеб сайт: www.geofacilities.com
  Гео фасилитис ЕООД

  Мисията на Геофасилитис е да изгради централизирано и професионално управление на сградите в групата фирми ГЕОТЕХМИН и да предлага комплексни и интегрирани фасилити мениджмънт услуги извън групата.

  Някои от сградите в портфейла на компанията са: Административна сграда на ул. Люлин планина, София; офис център и хотелски комплекс на ул. Бесарабия, София; жилищна и офис сграда на ул. Странжда.

  Покажи повечеСкрий
 • Деян Кавръков

  Уеб сайт: www.tcapital.bg

  Деян Кавръков FRICS, CIPS притежава над 20 годишен професионален опит в областта на асет, пропърти и фасилити мениджмънта, като управител на български и международни компании за имоти: АДИС, Екуест, Блухаус. Той е управляващ партньор в ТСМ и предоставя консултантски, коучинг и тренинг услуги в България и чужбина, както за частния, така и за публичния сектор. Деян Кавръков е Почетен член на Кралския институт на консултантите по имоти във Великобритания (FRICS); Сертифициран тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия; Сертифициран международен специалист по имоти, (CIPS), САЩ и член на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация, БГФМА.

   

  Покажи повечеСкрий
 • Диана Тодорова

  Уеб сайт: www.plan-vision.com

  Обща информация и образование: Родена съм на 03.04.1975 в Стара Загора, имам завършено средно образование в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора през 1994г., с първи език – немски и втори английски, 2000 г. завършена бакалавърска степен по счетоводство от ИУ-Варна и от 03.2015 стартирана магистърска програма „ФМ“ към ТУ – Виена, която завършва през 2017г.

  Професионален опит:

  • 2002 – до момента: Юрокапитал Финанс АД, Арселанд Финанс енд Акаунтинг ООД, Plan Vision GmbH-Munich (www.plan-vision.com) – управляващ партньор
  • 1998-2001- БГОЦ ( Българо – Германски Образователен Център ) Стара Загора
  Покажи повечеСкрий
 • Добромир Симидчиев

  Уеб сайт: www.hydrolia.bg/bg/staff-member/dobromir-simidchiev

  Добромир Симидчиев е завършил УАСГсъс специалност пречистване на питейни и отпадъчни води, проектиране на пречиствателни станции, управление на утайките. Магистър е и по бизнес администрация от Университета на Сиатъл,САЩ.

  От края на 2007до 2011година е директор „Инженерни услуги и активи“ в концесионера „Софийска вода“.

  Заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството вдве правителства.

  По настоящем е Изпълнителен директор на „Хидролиа“ АД.

  Покажи повечеСкрий
 • Драгомир Стефанов

  Драгомир Стефанов е доктор по икономика и сертифициран инвестиционен консултант от КФН.

  Завършил е последователно бакалавърска и магистърска степен по „Финанси” в УНСС – София. През 2011 година защитава докторска дисертация на тема „Управление на инвестиционния процес в туризма”

  От 2012 година работи като главен асистент в катедра „Недвижима собственост” на Бизнес факултета при УНСС. Води курсове по „Финансиране на бизнеса”, „Финансиране и инвестиции в недвижими имоти”, „Управленско консултиране в бизнеса с недвижими имоти”, „Управление на инвестиционно-строителни проекти” и др. пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение.

  От 2006 година е инвестиционен консултант във „Варчев финанс” ЕООД. Преди това е работил в агенция за търговия с недвижими имоти у нас.

  Драгомир Стефанов е председател на политическа партия „Движение Гергьовден”. Бил е съветник по икономическите въпроси на народен представител в периода 2014 – 2017 г.

  Женен, с едно дете.

  Покажи повечеСкрий
 • Е-дом Мениджмънт

 • Евгения Диканска

  Уеб сайт: http://europroperty.bg/

  Евгения Диканска е Генерален мениджър на Европропърти БГ – инвестиционна компания в областа на недвижимите имоти, обхващаща пълния жизнен цикъл на един проект. Европропърти БГ инвестира и развива големи проекти в жилищния, офисния и логистично-индустриалния пазар. Има натрупан опит над 15 години в сектора на недвижимите имоти и познава всички съпътстващи процеси – инвестиционен, проект мениджмънт, строителство, пропърти и фасилити мениджмънт.

  Покажи повечеСкрий
 • Емил Мечикян

  Емил Мечикян е архитект, завършил УАСГ – София, 1997 г. Впоследствие специализира „Стопанско управление” към Стопанския факултет на ТУ –София. Притежава допълнителни квалификации по „Управление на поддръжката”, „Стратегическо управление”, „Фасилити мениджмънт”, „Слънчева енергия и фотоволтаични електроцентрали”, „Оценка на недвижими имоти”.

  До 2010 г. заема ръководни позиции в различни български и международни компании и участва в големи международни проекти в Североизточна Африка, Близкия изток и България. От 2010 създава собствена компания, работеща в областта на развитието и управлението на инвестиции в недвижима собственост. Обща стойност на управляваните проекти за периода 2000-2016 г. е над 80 mil. EUR;

  От 2000 г., води лекции и курсове в УАСГ, УНСС и др. От 2002 г. развива активна обществена дейност, като членува в управителните органи на професионални и благотворителни организации, в т.ч. представлява браншови организации в УС Съюза на Работодателите, УС на БСК, Заседанията на „Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление”, в Народното събрание;

  Член на БГФМА от 2010 г. Член на КС на БГФМА 2015 – 2017 г.

  Емил Мечикян е член на УС на БГФМА от м.март 2017г.

  Покажи повечеСкрий
 • ЕС ПИ ЕМ ООД

  Уеб сайт: www.spmbg.eu
  ЕС ПИ ЕМ ООД

  ЕС ПИ ЕМ ООД е българска компания, основана през февруари 2008г. Услугите на ЕС ПИ ЕМ, свързани с управление на собствеността, покриват всички дейности и аспекти, оптимизация на разходите.

  Екипът на ЕС ПИ ЕМ ООД се състои от опитни и сертифицирани професионалисти с отлични познания и оценка на услугите, които се предлагат.

  Покажи повечеСкрий
 • Есити Профешънъл Хигиен

  Уеб сайт: www.essity.com

  Есити Профешънъл Хигиен е водеща глобална компания за хигиенни продукти и решения. Визията на Есити е: Отдадени да подобрим добруването чрез решения за хигиена и здраве.

  Продажбите се осъществяват в около 150 държави чрез много водещи марки, вкл. Тена и Торк, както и други, като Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

  Есити има около 48,000 служители и нетни продажби за 2016г. на стойност около 10.7 билиона евро. Бизнес операциите се основават на устойчив бизнес модел с фокус към хората и природата.

  Компанията е ситуирана в Стокхолм, Швеция и е листната на борсата в Стокхолм. Есити до скоро беше част от SCA Group.

  Покажи повечеСкрий
 • ЕСРИ България ООД

  Уеб сайт: http://www.esribulgaria.com/
  Покажи повечеСкрий
 • Иван Велков

  Иван Велков

  Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай.

  Има дългогодишен мениджърски опит, натрупан в международни консултантски компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа в индустрии, свързани със специализирани услуги с недвижими имоти. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB/DTZ в Китай и Хонгконг, стратегически НR и управител в Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и управител на „Райфайзен имоти.” Хоноруван преподавател в УНСС, катедра “Мениджмънт на недвижимата собственост” и търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъдието.

  Иван Велков е член на управителните органи на професионални и браншови организаци и на организации в обществена полза. Бивш Председателе на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, а понастоящем е член на Контролния Съвет на сдружението. Председател е на Фондация“Интерактивна България“ и заместник – председател на Столичния общински съвет.

  Иван Велков е Председател на УС на БГФМА от м.март 2017г.

  Покажи повечеСкрий
 • Иглика Йорданова

  Уеб сайт: www.colliers.com

  Иглика Йорданова се присъединява към екипа на Colliers през 2002 г. Тя има основна заслуга за структурирането на отдел „Търговски площи” и позиционирането на компанията като лидер на пазара на недвижими имоти в България. От 2008 г. насам Иглика активно участва в управлението на Colliers International като част от мениджърския екип на компанията. От 2013 г. Иглика е Изпълнителен директор на Colliers и развива дейността на компанията, клиентската база и портфолиото от услуги в България. Иглика притежава бакалавърска степен по Икономика и магистърска степен по Финанси от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

  Покажи повечеСкрий
 • ИКЕМ

  Уеб сайт: http://www.emic-bg.org/
  ИКЕМ

  НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ – ИКЕМ

  ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”

   

  1. ПРИНЦИП НА СЪЗДАВАНЕ

  ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009г. в Софийски градски съд, като организация от клъстерен тип. Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност.

  С решение на Общото събрание на организацията, от месец март 2014г. ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

  В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност. Почетен член е Българската академия на науките.

  Управленският център на Клъстера е гр. София – адрес ул.”Иван Денкоглу” 1, ап.13.

  2. ОТПРАВНА ПЛАТФОРМА ЗА КООПЕРИРАНЕ В КЛЪСТЕРНАТА МРЕЖА

  Сводородните и енергоспестяващите източници в икономиката и потребителите в страната;

  ъздаване на професионално сдружение от фирми и организации от различни инжeнерингови, индустриални и непроизводствени сектори и браншове от цялата страна, които:

  • Обединяват усилията си за създаване на Националната зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE

  • Създават общностни модели и среда за електромобилна конверсия (конвертиране от автомобил с ДВГ в електромобил) в България.

  • Създават нови производства с цел повишаване конкурентоспособността на тази индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари;

  • Сътрудничат помежду си с всички администрации за създаване на правила, норми и стандарти в тази нова индустрия.

  • Постигат синергичен технологичен ефект чрез взаимен обмен на материали, суровини, технологии и производство на съпровождащи продукти и услуги;

  • Постигат значимо представяне на слънчевата, възобновяемите,

  • Сътрудничат помежду си и с всички, имащи отношение по темата административни ръководства за усъвършенстване на образователната инфраструктура в страната;

  • Ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научно-приложни разработки, за реклама и промоция на продуктите и услугите си и за привличане на инвестиции;

  3. ЦЕЛИ НА ИКЕМ

  • Устойчива конкурентоспособност на членовете на ИКЕМ;
  • Изграждане на Национална зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE;
  • Адаптирано законодателство и нормативна база за насълчаване навлизането на ЕПС
  • Внедряване на модели на масов градски транспорт с електрически автобуси;
  • Индустриални инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване енергоемкостта на транспортнит есхеми;
  • Разработване и предлагане на стратегически инвеститори на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на производства за алтернативна енергия;
  • Устойчиво опазена и съхранена околна среда съгласно националните и регионалните приоритети, и изискванията на ЕС;
  • Реализиране на програми и проекти за подобряване условията на труд в предприятията – участници в клъстерната мрежа;
  • Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на бранш Електрическа мобилност;

  4. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ИКЕМ:

  Основното конкурентно предимство на ИКЕМ е възможността и капацитета му да организира и поддържа структурата за коопериране и повишаване конкурентоспособността на участниците в мрежата, а именно:

  • Бизнес модели в зарядната инфраструктура, транспортните схеми, сферата на услугите, професионалното обучение.

  • Общи търговски стратегии на външните пазари и подобряване на капацитета за финансиране на инвестиционни проекти;

  • Създаване на механизми за координиране (коопериране), които подобряват достъпа до международни проекти;

  • Подобряване на търговската дейност, маркетинга и усилване присъствието на членовете си на потенциални местни и международни пазари.

  Покажи повечеСкрий
 • ИСС Фасилити Сървисис ЕООД

  Уеб сайт: http://www.issworld.com
  Покажи повечеСкрий
 • Йордан Станков

  Завършил съм Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, специалност „Транспортно строителство“, както и Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, специалност „строителство и архитектура“ през 2005г.

  Същата година започнах работа като строителен техник във фирма „Кипикс“ ЕООД. По време на работата ми там се изгради цех за производство на стъклопакети, бяха изпълнени множество довършителни и ремонтни работи по частни жилища и офиси, както и десетки промишлени и подове.

  В края на 2006г. се присъединих към екипа на фирма „Европлан“ ООД, която стартира своя инвестиционна програма през 2007г., за изграждане на жилищни сгради. Организацията и контрола на строително-инвестиционни процес беше възложена на мен.

  През 2012г. започнах работа в отдел „Управление на имоти“ към „ЧЕЗ България“ ЕАД, където се сблъсках със същинските фасилити услуги. От ноември 2014г., заемам поста ръководител на отдела, като от тогава до момента бяха изпълнени няколко важни проекта свързани с управлението на имоти. Най съществения, беше Релокацията на 700бр. служители на компанията от различни локации в една нова обща бизнес сграда (10000м2). Ремонти работи продължиха в рамките на два месеца, а физическото преместване беше извършено в рамките на месец, без прекъсване на работния процес на служителите.

  В момента се обучавам в магистърската програма на СУ „Климент Охридски“ – „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, специализация „Фасилити мениджмънт“

  Покажи повечеСкрий
 • Камелия Панайотова

  Камелия Панайотова е Директор Фасилитис Европа в Съдърланд Глобал Сървисиз и има повече от 12 години опит и познания в сферата на фасилити мениджмънта, анализа и проучването на нови пазари, избора на офис сгради, изграждането на офис пространства. От 2010 година, като част от екипа на Съдърланд, тя води множество фасилити проекти в Европа съвместно с международни екипи и при изключително кратки срокове за изпълнение. Успешните проекти водят до удовлетворение у клиентите на Съдърланд и допринасят за безпроблемното функциониране на офисите. Камелия има опит в анализа и планирането на фасилити бюджети, управление и контрол на одобрено финансиране, дизайн на офис пространства, вътрешен дизайн и корпоративно брандиране. Задълбочените и познания в областта на безопасни условия на труд, пожарна безопасност, управление на кризисни ситуации и глобални политики за сигурност водят до прилагането на най- добри практики във всички офиси на Съдърланд в Европа. Камелия има магистърска степен по Българска филология, бакалавърска степен по Английска филология и специализация по Журналистика от Великотърновския университет.

   

  Покажи повечеСкрий
 • Лендмарк Пропърти Мениджмънт

  Уеб сайт: http://www.landmark.bg/
 • Лилия Божилова

  Уеб сайт: www.llvtechnology.com

  Лилия Божилова е проект мениджър и управляващ партньор в ЛЛВ Технолъджи ЕООД. Компанията е специализирана в разработка, внедраване и поддръжка на специализиран уеб софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт – PMSoft.

  Покажи повечеСкрий
 • Мануела Иванова

  Мануела Иванова е завършила УАСГ, специалност „Промишлено и Гражданско Строителство” през 1998 г.

  Професионалната ѝ кариера започва в циментов завод „Златна Панега”, като супервайзър по строителна част в „Инвестиционна Дирекция” до края на 2002 г. В периода 2003 – 2005 година е проектен мениджър в строителна компания „Балканстрой” АД, където съвместява и дейности, свързани с маркетинг и PR. В БТК започва работа през май 2005 г. като мениджър „Снабдяване, проектиране и строителство”.

  От 2008 г. е старши мениджър „Управление на собствеността”.

  Покажи повечеСкрий
 • Мариела Беновска

  Мариела Беновска eФасилити мениджър с повече от 15 години опит, седем от които в Бизнес Парк София, знаков за България проект, който се състои от 14 сгради, с обща застроена площ 300000 м2. Ръководи екипа по Фасилити Мениджмънтв Бизнес Парк София в периода 2007 – 2009. Въвежда Фасилити мениджмънт и ръководи ФМ екипа в проект „Камбаните Бизнес Център”/2009 – 2012/, като в същия период е и фасилити мениджър на Ритейл Парк Пловдив, търговски парк с над 10 ключови наематели в сферата на търговията и услугите.

  Придобива и професионален опит като in-house фасилити мениджър в банкова институция, докато ръководи отдел „Управление на собствеността и автопарка“ към Дирекция „Организация и административно обслужване“ в СИБАНК (2013-2016).

  Притежава магистърска степен по туризъм от УНСС. През 2002 е преминала практически курс на обучение по управление на сгради в Бизнес парк Регенсбург, Германия.Завършила е MBAпрограма в Технически университет Виена „Professional MBA Facility Management“ (Class 2007-2009).

  В момента работи в „Интелиуей Сървисиз“ АД, част от AG Capital, компания предоставяща аутсорсинг услуги в областта на управлението на недвижими имоти за европeйски пазари.

  Покажи повечеСкрий
 • МСИ Витоша

 • Мундус Сървисиз АД

  Уеб сайт: www.mundus.bg
  Мундус Сървисиз АД

  Мундус Сървисиз АД е най-големият холдинг за фасилити мениджмънт услуги в България.

  Ключови факти за компанията:

  • Обслужвани над 4,000 локации;
  • Обслужвани над 3 000 000 кв. м. РЗП;
  • Над 2 500 служители;
  • 8 регионални офиси в страната.
  • Структура на услугите – 85% собствен персонал; 15% подизпълнители
  • Автопарк – 120 професионални превозни средства

   

  Мундус Сървисиз АД осигурява пълна гама от интегрирани фасилити услуги:

  1. Почистване и спомагателни услуги: Ежедневно почистване, основно сезонно почистване, индустриално почистване, основно почистване след ремонт или реконструкция, височинно почистване на фасади и витрини, шлайфане и полиране на естествен камък, пране, контрол на вредителите, зимни услуги, поддръжка открити площи и озеленяване.
  2. Техническа поддръжка и услуги: Поддръжка на електро оборудване, Строително-монтажни работи (СМР) – реконструкции, преустройства, сградна поддръжка, монтаж/демонтаж и ремонт на мебели и оборудване, ключарски услуги, дограмаджийски услуги, ВиК ремонти, профилактика и поддръжка на ОВК системи, UPS системи, дизел-генератори, BMS, асансьори, автоматични входни врати, пожарогасителни и пожароизвестителни системи.
  3. Бизнес услуги: лизинг на персонал, ТРЗ, рецепция, сигурност и охрана, камериерски услуги и др.

   

  Изпълнителен директор, Мундус Сървисиз АД: Лъчезар Петров

   

  Facebook: https://www.facebook.com/mundusservices/

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mundus-services

  Покажи повечеСкрий
 • НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  Уеб сайт: http://www.nsni.bg/

  НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (НСНИ) е представителнaта браншова организация на компаниите опериращи с недвижими имоти в България. Сдружението е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел, с първоначална регистрация по Закона за лицата и семейството с наименование Сдружение “Недвижими имоти”. На 17.11.1995 г. на Общо събрание, променя името си на Национално Сдружение Недвижими Имоти.

  НСНИ е асоцииран член на БГФМА.

  Покажи повечеСкрий
 • Никола Брайков

  Уеб сайт: https://bg.linkedin.com/in/nikola-braykov-7555b735

  Никола Брайков е завършил УАСГ, специалност „Хидротехническо строителство“ и Софийски Университет, специалност „ИУЕИКУ“.

  Заемал е позиции като Младши експерт легализация в строителството в „Телелинк“, Проектов Мениджър в „К енд К Инженеринг“, а по настоящем е Фасилити Мениджър в „Глориент Инвестмънт БГ“.

  Покажи повечеСкрий
 • Никола Маринов

  Уеб сайт: n.marinov@newpeak.bg

  Никола Маринов заема длъжността оперативен директор в ПК Пропърти Мениджмънт България. Инвестиционна компания, която придоби два от големите търговски центрове в страната през 2017г., а именно: Мол Галерия Стара Загора и Мол Галерия Бургас.

  Дейността му във фирмата е пряко свързана и отговаря за техническата поддръжка, почистването, охраната, реконструкциите, архитектурните и инсталационни подобрения и реновации, проектиране и инвеститорски контрол.

  В сферата на фасилити мениджмънта и дейности, свързани с него, се занимава от 2009г., а с проект мениджмънт, строителство и инвеститорски контрол от 2007г.

  Покажи повечеСкрий
 • Ню Систем ООД

  Уеб сайт: http://www.newsystem.bg
  Ню Систем ООД

  НЮ СИСТЕМ ООД е част от холдинговото дружество ВМ Финанс Груп АД.

  НЮ СИСТЕМ е инженерингова компания и развива дейността си в следните три области:

  · Изграждане и обслужване на Системи за Автоматизация и Контрол на Сгради

  · Комплексни решения за резервирано непрекъсваемо електрозахранване и енергийна защита (дизел-генератори и UPS-устройства)

  · Системи за вътрешноболнична комуникация

  НЮ СИСТЕМ предлага на своите клиенти следните дейности: проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, настройки, гаранционна и следгаранционна поддръжка на предлаганите системи или отделни техни възли и продукти.

  В допълнение, компанията предоставя консултации относно избора най-доброто техническо решение за съответните обекти.

  НЮ СИСТЕМ предлага и пълна гама продукти и решения на водещи световни производители в горепосочените области. Основни партньори на компанията са: SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, HONEYWELL, SCHRACK Seconet, EATON, HIMOINSA, SDMO и други.

  Екипът на НЮ СИСТЕМ се състои от млади, опитни и високо-квалифицирани специалисти, които непрестанно усъвършенстват знанията си и своевременно внедряват най-новите и модерни технологии.

  Покажи повечеСкрий
 • ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД

  Уеб сайт: http://www.okinfacility.bg
  ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД
  ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД – част от чешката компания ОКИН ГРУП АД.
  Като доставчик на Интегриран Фасилити Мениджмънт ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД подпомага основния бизнес на своите клиенти, опериращи в различни сфери – производствени предприятия, административни сгради, търговски центрове, финансови институции, логистични зони и други.
  Основна цел на ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД е оптимизация на всички оперативни разходи чрез прилагане на утвърдени похвати от Централна и Източна Европа, които допринасят за по-ефективното извършване на дейностите по поддръжка – техническа поддръжка, охранителни услуги, почистващи услуги, озеленяване, сметоизвозване и други.
  Чрез аутсорсинг на всички спомагателни дейности към ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, клиентите на дружеството могат да очакват по-добро качество, улеснена комуникация (един контакт за всички услуги) и значителна оптимизация на оперативните разходи.
  Покажи повечеСкрий
 • Омека мениджмънт

  Уеб сайт: http://omeka-management.com/
  Омека мениджмънт

  Омека Мениджмънт ООД е създадена през 2008 г. със 100 % българско участие, и е една от първите компании на пазара за пропърти и фасилити мениджмънт услуги в България. Омека Мениджмънт предлага широк спектър от услуги, свързани с поддръжката на недвижими имоти: административно управление, почистване, техническа поддръжка, поддръжка на зелени площи и снегопочистване, професионален домоуправител, касиер, охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа, и др. Компанията притежава разнообразен портфолио от имоти включващ административни, жилищни сгради, комплекси от затворен тип, посолства и техните резиденции, ТВ компании. Мисията на Омека Мениджмънт ООД е непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги чрез лоялност, точност и креативност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството от 2010 година и сертификат по OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при спазване на нормативните изисквания.

  Покажи повечеСкрий
 • Пайп систем АД

  Уеб сайт: www.pipesystem.bg
  Пайп систем АД

  Пайп систем АД е създадена през 2004 г. с предмет на дейност търговия с ВиК материали, материали за спринклер и вакуумно-сифонно отводняване, както и изпълнение на СМР в областта на изграждането на ВиК инсталации, спринклерни инсталации и инсталации за ръчно пожарогасене, системи за вакуумно-сифонно отводняване. Последните години компанията развива активно и направление Поддръжка на ВиК, спринклерни системи и системи за ръчно пожарогасене, като има нужните сертификации за извършване на тази дейност. Компанията е въвела и прилага в своята дейност стандарти за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, с което гарантира висококачествено и надежно обслужване на своите клиенти. Като нова дейност за Пайп систем АД също е и развиването на направление Проектиране, където компанията предлага изготвяне на проекти и в трите направления, в които работи

  Покажи повечеСкрий
 • Планекс Инвест

  Уеб сайт: www.PLHinvest.com ; www.PLHome.net
  Планекс Инвест

  „Планекс Инвест“ ООД е инвестиционно-консултантска компания, специализирана в изграждането и управлението на градски и ваканционни комплекси и бизнес сгради. Фирмата е основана през 2004 г. и е част от Планекс Холдинг.
  В „Планекс Инвест“ ООД работят 150 души – висококвалифицирани инженери и икономисти, специализирани в управление на строителни проекти и инвестиции, продажбите, интериорния дизайн и поддръжката на сгради.
  „Планекс Инвест“ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 от Germanischer Lloyd Certification, сертификат № QS-4104HH. Фирмата има офиси във Варна, София и Бургас.

  Покажи повечеСкрий
 • СентърМайн

  Уеб сайт: http://www.centermine.com
  СентърМайн

  CenterMine е международна компания, специализирана в разработката и внедряването на бизнес софтуерни решения с фокус върху продукти за строителната индустрия и дейностите по фасилити мениджмънт.

  Съчетанието между богатия ни професионален опит и технологични познания ни дава възможността да разберем правилно потребностите на нашите клиенти.

  Освен софтуерните ни решения, ние предоставяме консултантски услуги и услуги по внедряване на софтуерни системи – бизнес анализ, план за внедряване, миграция на данни, обучение, поддръжка и други.

   

  Системата за фасилити и пропърти мениджмънт FM Center е основното решение, което компанията разпространява в България, Турция и Близкия Изток. FM Center дава възможност за управление и контрол на всички процеси, свързани с недвижимата собственост, чрез достъп до данни и анализи в реално време. С него планирате успешно бюджета си, имате измерими резултати и удължавате живота на вашите сгради.

  Ползи:

  • Имате ясна информация за състоянието на сградите и инфраструктурата по всяко време;
  • Правите точни анализи;
  • Изготвяте финансови прогнози;
  • Имате удобно графично представяне на финансови баланси, данни и трендове.

   

   

  Предимства на FM Center

   

  • Разработва се повече от 10 год. от екип от професионалисти с опит във ФМ индустрията;
  • Лесно се адаптира към различни бизнес казуси;
  • Постоянно се обновява и подобрява, на база нуждите на клиентите ни;
  • Оптимално съотношение цена-качество;
  • Гарантирана поддръжка и консултантски услуги;
  • Възможности за интеграция с външни системи.
  Покажи повечеСкрий
 • Серес Пропърти Сървисиз

  Уеб сайт: www.cerescee.com
  Серес Пропърти Сървисиз

  Серес Пропърти Сървисиз е изцяло интегрирана компания, предоставяща услуги в областта на управлението на недвижими имоти, с офиси в България, Румъния и Полша. От 2015г. Серес извършва услуги, свързани с управление на собственост, проекти и строителство с портфиолио от търговски имоти в седем държави от Централна и Източна Европа, с обща площ, възлизаща на повече от 370,000 кв.м.

  Покажи повечеСкрий
 • Списание „Фасилитис“

  Уеб сайт: www.publics.bg; www.facilities.bg
  Списание „Фасилитис“
  Списание „Фасилитис“е единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свързани с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието „фасилити мениджмънт“ и професията „фасилити мениджър“. От 2012 година сп. Фасилитис се издава от фирма Пъблик Сървисис ООД.
  Покажи повечеСкрий
 • Три Ди Ес България ООД

  Уеб сайт: www.threeds.bg

  Фирмата е основана през 2017г. и се занимава с консултантски услуги в областта на недвижимите имоти и строителството, както и в областта на фасилити мениджмънта. Управителят на фирмата инж. Добрин Димитров има опит във ФМ от 2008г. като служител в Глобул и Теленор, като там за последно е ръководител секция „Фасилити мениджмънт“.

   

  Покажи повечеСкрий
 • УЕСБ

  Уеб сайт: http://uesb.eu/
  УЕСБ
  Покажи повечеСкрий
 • Университет за национално и световно стопанство

  Уеб сайт: http://www.unwe.bg/new-address.html

  Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-ав­торитетнотои най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа.УНСС е на първо място в България, на 13-о в Европа и на 31-во в класацията на световните бизнес училищапрез 2011 г. на Висшия консорциум на 126 изследователски центрове и институти към Министерството на образованието на Испания. Консорциумът е най-голямата изследователска организация, която прави световна класация на висшите бизнесучилища.

  Връзката между БГФМА и УНСС се осъществява от катедра Икономика на недвижимата собственост и съответстващата специалност със степен „бакалавър“.Специалността беше създадена през 2007 г., когато секторът на недвижимите имоти беше във възход. На това отдадохме големия интерес към специалността, изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) за глобалната финансово-икономическа криза и до днес интересът към специалността не е намалял.

  Универсуитетът е асоцииран член на БГФМА от септември 2013 г.

  Покажи повечеСкрий
 • ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ – ФМБГ ООД

  Покажи повечеСкрий
 • Фасилити мениджмънт груп

  Уеб сайт: www.fmgbg.com
  Фасилити мениджмънт груп

  Фасилити Мениджмънт Груп предлага оптимални решения относно цялостното управление на жилищни и административни сгради.

  Компанията осигурява контрол и поддръжка на всички технически съоръжения и инсталации, организира и координира всички дейности и хора, ангажирани с грижата за отличния външен вид и безупречното функциониране на недвижимия имот.

  Покажи повечеСкрий
 • ФМ Европа ООД

  Уеб сайт: http://www.fm-europa.eu/
  ФМ Европа ООД
  „ФМ Европа“ ООД е компания лидер в управлението и поддръжката на логистични и търговски имоти. „Търговски Център Европа“ , „София Аутлет Център“ и „Beauty zone“ „Douglas“ са проектите, чиито много добър имидж се поддържа от компанията.
  „Търговски Център Европа“ е утвърдена бизнес локация, в която се отдават под наем складове, офиси и магазини. На терен от 70 дка, в близост до аерогара София са построени 15 сгради с обща площ над 55 000 кв. м. Най новата сграда в комплекса спечели награда за „Сграда на годината 2011“ в категорията „Многофункционални комплекси“.
  „София Аутлет Център“ е проект по който работим от м.март 2010 г. Сградата печели приза „Сграда на годината 2010“.
  От 2011 г. поехме техническата поддръжка на магазините на престижните маркиза парфюмерия „Beauty zone“ и „Douglas“.
  За професионалното и комфортно управление и функциониране на гореизброените обекти се грижи „ФМ Европа“ ООД.
  За осъществяване на тази дейност в екипа на „ФМ Европа“ присъстват доказани професионалисти с различни професионални умения.
  Поддръжката и управлението на тези проекти, дават самочувствието на „ФМ Европа“ да се нареди на едно от челните места в бързоразвиващият се бранш на фасилити и пропърти мениджмънта.
  Покажи повечеСкрий
 • Фърст Фасилити България ЕООД

  Уеб сайт: http://www.firstfacility.at/hff1/
  Фърст Фасилити България ЕООД

  Фърст Фасилити България ЕООД

  Фърст Фасилити България ЕООД е на българския пазар от 2005 година и е дъщерно дружество на Хипо НОЕ Фърст Фасилити. Като водеща фирма в бранша ние гарантираме високото ниво на предоставяните услуги чрез ноу-хауто, компетентността и натрупания опит за над 30 годишен период, превърнали компанията ни в символ на професионализъм в областта на фасилити мениджмънта. Хипо НОЕ Фърст Фасилити е компания с дългогодишен опит в сферата на фасилити и пропърти мениджмънта, която предлага комплексни решения за управлението на обществени, административни сгради и комплекси, осъществяваща дейността си в Австрия и в Централна и Източна Европа, с дъщерни дружества в България, Словакия, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия и др. Екипът ни от специалисти включва: консултанти по фасилити мениджмънт, сградни системи и инсталации, пожарна и аварийна безопасност и организационно развитие, фасилити мениджъри, проект мениджъри, технически специалисти в областта на отопление, вентилация, климатизация, електроника и електротехника, ВиК, окабеляване и др., вкл. специалисти по информационни технологии, CAFM, бази данни и много други. Благодарение на плоската фирмена структура и кратките комуникационни пътища, както и на високата компетентност на своите сътрудници, Фърст Фасилити България ЕООД е напълно подготвена да посрещне и успешно да преодолее предизвикателствата свързани с управлението на всеки проект.

  Покажи повечеСкрий
 • Христо Мамаров

  Христо Мамаров притежава дългогодишен опит в работата с техника. 13 години е работил в Роберт Бош ЕООД /Бош България/ с отговорност за развитието и обслужването на Източна България. От 7 години вече е в Керхер ЕООД, като от началото на годината заема длъжността Ръководител на отдел Директни продажби. Христо притежава професионален опит с почистващи машини, аксесоари и препарати, представлявайки най-големия и реномиран производител на такава техника.

  Покажи повечеСкрий
 • Хюлет-Пакард България ЕООД

  Уеб сайт: http://www.hp.com
  Хюлет-Пакард България ЕООД
 • Цветелина Попова

  Цветелина Попова е родена на 28.06.1974 г. в гр. София.

  Член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет.

  Завършва средно образование в 8 СОУ „Васил Левски“, гр. София с разширено изучаване на испански и руски език.

  През 2002 г. завършва висше образование в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград с квалификация Магистър по икономика и специализация „Икономика и управление в социално-културната сфера“.

  През 2012 г. защитена магистърска степен по специалност „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопанския факултет на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“.

  От януари 2017 г. е докторант в Стопанския факултет на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“, научна област „Обществени науки”, научно направление „Икономика”, научна специалност „Икономика и управление по отрасли – Енергетика” с тема на дисертационния проект „Приложение на модели за енергийно планиране в общините”.

  Допълнителни квалификации свързани с обществени поръчки, организационни и лидерски умения, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

  От 1997 г. до 2002г. консултант по маркетинг и реклама в частния сектор, мениджър маркетинг и продажби, подбор на кадри.

  От 2003 г. до ноември 2011 г. експерт обслужване на клиенти и съдебни вземания в дирекция „Търговска дейност“ на „Топлофикация София“ ЕАД.

  От април 2013 г. до април 2017 г. старши експерт в отдел „Топлоенергетика и енергийна ефективност”, дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност”, Столична община. Секретар на Комитета за управление на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община.

  Покажи повечеСкрий
 • Юкономикс ООД

  Уеб сайт: http://www.uconomics.com
  Юкономикс ООД

  Юкономикс ООД е бързо развиваща се компания създадена с цел да обслужва ютилити индустриите в България.

  Мисията на Юкономикс е да бъде център за знания в инфраструктурата и енергетиката, публичните и комунални услуги в България като предоставя качествени и иновативни продукти и услуги, задоволяващи нуждата от нов тип знания и умения на европейско ниво в сектора. Компанията инвестира в млади специалисти и подпомага развитието на ютилити пазара в страната. Юкономикс инициира промени в сектора и допринася за развитието на една информирана, модерна общност от ютилити експерти.

  Юкономикс доставя новини и професионални знания в областта на инфраструктурата, енергетиката, публичните и комунални услуги. Компанията издава следните списания: „Ютилитис“, „Фасилитис“, „Maintenance Review“ и „Fleet Manager“.

  Списание „Фасилитис“ е първото специализирано списание за мениджмънт на сгради и съоръжения. Основна цел на списание “Фасилитис” е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”.

   

   

   

  Покажи повечеСкрий