Кариери

SRM

Координатор поддръжка сграден фонд, Sofia Ring Mall

 

Отговорности:

Извършва координация на екипи по охрана, почистване и техническа поддръжка на сградата; Управление на софтуер за поддръжка на сгарадата; Следи за правилната експлоатация на инсталациите, машините и съоръженията; Координира с наемателите процеса по изграждане на обектите им в СОфия Ринг Мол Работа със фасили мениджмънт софтуер и отчети от BMS програмата, управляваща основните системи в обекта; Отговаря за техническата изправност на оборудването и спазването на общите норми;

Нашето предложение:

Предизвикателна работа в изключително професионален екип; ∙ Динамична и интересна работна среда; ∙ Възможност за развитие и израстване в професионална работна среда; ∙ Работа на трудов договор при пълен работен ден;

Изисквания:

Квалификация: Техническо образование, висше или средно специално. Работа със софтуер за управление на сгради. Координационни умения между екипи. Работа в екип. Английски език – говоримо и писмено. Microsoft Office – работа с всички приложения Работа с AUTOCAD се счита за предимство.

За контакт:

Диляна Дикос, Фасилити  мениджър

e-mail: DDikos@ssrm-bg.com

Цветелина Ганчева, Финансов директор

e-mail: tgancheva@ssrm-bg.com