Управителен съвет

След последните промени, направени на Общото събрание на БГФМА, което се състоя на 10.03.2017 година, Управителният съвет на Българска фасилити мениджмънт асоциация се състои от 11 члена:

 1. Иван Велков – Председател на УС
 2. Деян Кавръков – Зам. председател на УС
 3. Никола Игнатов – Зам. председател на УС
 4. Бисера Пейчева– член на УС, представител на Планекс Инвест
 5. Божидар Захариев– член на УС
 6. Димитър Георгиев– член на УС, представител на Фърст Фасилити България
 7. Емил Мечикиян– член на УС
 8. Кирил Илиев – член на УС
 9. Красимир Икономов– член на УС, представител на ФМ Европа.
 10. Лора Влахова – член на УС, представител на Интерпред Световен Търговски център София
 11. Валери Левиев – член на УС, представител на ФМБГ

Изпълнителен директор на БГФМА, с мандата на Управителния съвет, е Деница Илиева.