ФМ Зона на знанието

Интервюта

Горан Миланов, председател на УС на БГФМА, зам.председател на УС на EuroFM:
ФМ Бизнесът става все по-значим

Нора Йовчева, мениджър Бизнес процеси и услуги, Гео Фасилитис:
Реализацията на един специалист зависи от неговата подготовка

Красимир Икономов, Управител на ФМ Европа: Собствениците на имоти вече разбраха ползата от професионална поддръжка

Иван Велков, председател на УС на БГФМА: Фасилити мениджмънт- бизнес с потенциал

Иван Велков, Председател на УС на БГФМА: Ще продължим да работим в посока на подобряване на бизнес климата

Иван Велков, Председател на УС на БГФМА: Промяната на градската среда е най-голямото предизвикателство

Иван Велков, Председател на УС на БГФМА: Пазарът на фасилити мениджмънт услуги има огромен потенциал

Иван Велков, Председател на БГФМА: Развитието на фасилити мениджмънта

Фасилити мениджмънтът в България се развива с все по-бързи темпове към управленски модел

BGFMA: Expertise and dedication in facility management

Бъдещето на устойчивите градове. 10 години БГФМА. Интервю на Иван Велков за ТВ Европа

Не знаем ка да използваме наличните сгради, интервю на Иван Велков за Investor.bg

Регулиране на бизнеса с имоти-позицията на НАСП и БГФМА

 

Статии и материали

Системите за сградна автоматизация стават все по-отворени

Фасилити и пропърти мениджмънт – открийте разликите

Управление на изпълнението и представянето във ФМ – Топ ФМ ключови показатели на изпълнението

Нов управителен съвет на БГФМА

Добри практики при управление на изпълнението във фасилити мениджмънта. Ключови показатели на изпълнението (KPI) при поддръжката. Част II.

ВИФИ Академия за ФМ подпомага развитието на професията фасилити мениджър

Асет мениджър и Фасилити мениджър – открий разликите – Сравнителен анализ

Повишаване на ефективност и ефикасност на компании с голям сграден фонд посредством използване на фасилити мениджмънт

 

Презентации

Резултати от проучване на БГФМА: Използване на ФМ услуги

Видео презентации от EFMC’2018 Sofia

IV Фасилити мениджмънт форум, 19.04.2018г., гр. Стара Загора

Димитър Георгиев, Интелигентно управление на процесите, решения за енергиен мениджмънт и автоматизация

Божидар Захариев, Ролята на ФМ в офис сгради при избора на нова Централа

Никола Маринов, Синергия между оперативния и проект мендижмънта при реновирането на МОЛ Галерия Стара Загора

Анна Дунева, ФМ решения за ефективно управление и оптимизиране разходите на сградите

12-та Международна ФМ Конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“, 19-20 октомври 2017г, София

Илия Йовчев: Тенденции за развитие в помощ на бизнеса

Александър Петров: 5 факта за V5

Горан Миланов: ФМ като фактор за подобряване на благосъстоянието/качеството на живот

Владислава Георгиева: Колко е важно слънцето за ефективния ФМ

Добромир Симидчиев: Пречистване на иднустриалните води

Камелия Тонева: Последните технологии за пречистване на въздуха вече и в офиса

Красен Матеев: Solar Grid+Solar Building+Smart E-mobility

ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт“, 27 юни 2017г., София

Международни стандарти за фасилити мениджмънт ISO 41011 и ISO 41012- Деян Кавръков

III Фасилити Мениджмънт Форум, 14.06.2017г., гр. Бургас

Интернет на нещата във ФМ- Бернщайн енд Ко

Добавената стойност във ФМ- д-р Петър Ташев

Устойчиви бизнес стратегии: ефектът на ФМ върху корпоративните цели и работно място- Никола Игнатов

Реконструкция на търговски център- Мирослав Некезиев

Успешни ФМ практики в Смарт Център, Бургас- Калина Ченгелиева

Управление на паркинг съоръжения на летище Бургас- Станимир Стойков

11-та Международна ФМ Конференция „Развитие на ФМ пазара в Европа. Глобализация и дигитализация.“

Бъдещето на ФМ в лице с глобализацията- Мундус Сървисиз

Високотехлогичните сградни компоненти- Геофасилитис

Работното място в контекста на глобализацията- Антон Гинчев

Решения за Фасилити и Пропърти Мениджмънт- Димитър Сарафов

Технически ФМ решения и иновации- Гергина Стефанова

II Фасилити Мениджмънт Иновационен Форум, 14.06.2016г., Пловдив

Владо Янков, Иновации във ФМ

Емил Атанасов, Управление на инвестиционни имоти- отговорен и независим процес

Симона Първанова, Управление на Търговски Център- Специфики

EI for FM  National Workshop, София 21 Януари 2016

EI for FM- Enrico Libera presentation

EU FRAMEWORK_Information and consultation rights in Europe

10-та международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

1. Как BIM води до ефективен Фасилити Мениджмънт

2. Ефективност на сгради

3. Управление на етажна собственост – Предизвикателства и решения

ФМ Иновационен Форум, 01.10.2015 година, Пловдив България

Поддръжка на активите във фасилити мениджмънта

9-та международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

1. Проучване на ФМ пазара в България

2. Оптимизиране на фасилити мениджмънт процеси в компании с голяма филиална мрежа

3. Фасилити мениджмънт: Бюджет и ключови показатели на изпълнението (КПИ)

4. Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на инсталация (Реален пример)

5. Ефективност на сгради

6. Устойчивост на ФМ чрез правна регулация на таксата за управление и поддръжка (service charge)

7. Управление на етажна собственост – сравнение между България и Италия